Allers

“Vi har spist oss friske!”

Medium

“Skaper balanse i kroppens biofelt”

Mat & Helse

“Frisk med bioresonans”

Helsemagasinet

“Kan kroppens energi og informasjonsflyt måles?”

adminArtikler og presse